Text size

 

    

 

 

 

โครงการผู้ว่าฯ สัญจร ปี 2560 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำภอเมืองสมุทรสาคร
  • ข่าว1
next
prev

:::: ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร ::::

ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร

วาระงานผู้บริหาร

เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงานภายในจังหวัดหน่วยงานส่วนกลาง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1173385
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
604
441
1045
16145
27223
1173385

คุณพึงพอใจเว็บไซต์ใหม่ของจังหวัดสมุทรสาครเพียงใด

มากที่สุด - 46.9%
มาก - 19.8%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 9.4%
น้อยที่สุด - 11.5%

| 

  

:::: หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ::::

เรื่อง วันที่ประกาศ หน่วยงาน
การแสดงเจตจำนงของจังหวัดสมุทรสาครในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 20/01/60 ก.บุคคล
เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2560 20/01/60 ก.อำนวยการ
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 100 วัน 19/01/60 ก.อำนวยการ
ติดตามรายงานการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 19/01/60 ก.ยุทธศาสตร์
เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 18/01/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญพบปะหารือ (สภากาแฟ) 17/01/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญร่วมพิธีวันยุทธหัตถี 16/01/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 12/01/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ครั้งที่ 1/2560  รายงานการประชุม5/2559 12/01/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 12/01/60 ก.ยุทธศาสตร์
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 11/01/60 ก.ยุทธศาสตร์
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 11/01/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) 09/01/60 ก.อำนวยการ
การเตรียมการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  แบบฟอร์ม 06/01/60 ก.ยุทธศาสตร์
การติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 05/01/60 ก.ยุทธศาสตร์
การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    พระบรมฉายาลักษณ์ 28/12/59 ก.อำนวยการ
ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28/12/59 ก.อำนวยการ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2560 28/12/59 ก.อำนวยการ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 27/12/59 ก.อำนวยการ
การจัดทำโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy)  แบบฟอร์มการจัดทำแผน 21/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 20/12/59 ก.อำนวยการ
การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด คู่มือPadme  19/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนธันวาคม 2559 19/12/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุม คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) ครั้งที่ 4/2559 รายงานประชุม  แบบแก้ไขรายงาน
19/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประชุมครั้งที่ 2/2559 19/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ของจังหวัด  16/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2559  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 16/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.)ครั้งที่ 4/2559  16/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
เชิญชวนร่วมสั่งจองหนังสือ "การทรงงานของพ่อในความทรงจำ" โดยปราโมทย์ ไม้กลัด  15/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
มติที่ประชุม คกก.ร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ครั้งที่ 5/2559 13/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
อกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 พย 59  วันที่ 29 พย 59 09/12/59 ก.บุคคล
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 08/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด 02/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 01/12/59 ก.ยุทธศาสตร์

 


อ่านเพิ่มเติม...

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

:::: วีดิทัศน์เด่น ::::

แผนที่ป่าไม้ของจังหวัดสมุทรสาคร

:::: สถานที่ท่องเที่ยว ::::

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ณ... Read more
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี     หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี          ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี โดยเมื่อประมาณ พ.ศ.2525... Read more
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง       ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือเจ้าพ่อวิเชียรโชติ สร้างแบบเก๋งจีน... Read more
พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร                   พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่ ๑๔๓ ไร่ ๘๓ ตารางวา... Read more
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย           ตั้งอยู่ตำบลบางหญ้าแพรก บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา เดินทางไปตามถนนสุทธิวาตวิถี... Read more
วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)           ตั้งอยู่ตรงปากอ่าวสมุทรสาคร ตำบลท่าฉลอม ตรงข้ามกับตัวเมือง เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข... Read more
วัดโกรกกราก                     ตั้งอยู่ที่ ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสาคร สังกัด... Read more
วัดเจษฎาราม           ตั้งอยู่ถนนเจษฎาวิถี  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ... Read more
จุดชมโลมาและวาฬที่ศาลมัจฉาณุ               บริเวณปากอ่าวมหาชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นสถานที่เต็มไปด้วยปลาโลมา... Read more
อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม             อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร... Read more
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร             ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร เป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำน้องใหม่... Read more
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร           วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร... Read more
หมู่บ้านประมง                        ปากอ่าวไทยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม... Read more
แหล่งดูนกและพื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน           บริเวณปากอ่าวมหาชัยทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก... Read more

:::: ปฏิทินเทศกาลและงานประเพณี ::::

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
เดือนมกราคม   งานนมัสการหลวงปู่วัดโกรกกราก (งานประจำปีวัดโกรกกราก)           ... Read more
เดือนกุมภาพันธ์   งานนมัสการศาลพันท้ายนรสิงห์          จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี... Read more
เดือนมีนาคม   งานสุขาภิบาลท่าฉลอม          จัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม... Read more
เดือนเมษายน งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร          จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี... Read more
เดือนมิถุนายน ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง         ... Read more
เดือนสิงหาคม ประเพณีการแข่งขันเรือยาว           การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ... Read more
เดือนกันยายน งานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง          จัดขึ้นที่วัดคลองครุ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ในวันขึ้น 15 ค่ำ... Read more
เดือนตุลาคม งานประเพณีล้างเท้าพระและตักบาตรดอกไม้          จัดขึ้นที่วัดเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว... Read more
เดือนพฤศจิกายน งานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม          จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี... Read more

web page hit counter