Text size

 

 

 

 

 

โครงการผู้ว่าฯ สัญจร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว
  • ข่าว1
next
prev

:::: ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร ::::

ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร

วาระงานผู้บริหาร

เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงานภายในจังหวัดหน่วยงานส่วนกลาง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1069767
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
86
906
5652
86
31885
1069767

คุณพึงพอใจเว็บไซต์ใหม่ของจังหวัดสมุทรสาครเพียงใด

มากที่สุด - 46.9%
มาก - 19.8%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 9.4%
น้อยที่สุด - 11.5%

| 

  

:::: หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ::::

เรื่อง วันที่ประกาศ หน่วยงาน
ข้อสังเกตของ คกธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 29/09/59 ก.ยุทธศสาตร์
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 28/08/59 ก.ยุทธศาสตร์
สัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอในสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" 28/08/59 ก.บุคคล
บันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ของ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 21/09/59 ก.บุคคล
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2559 15/09/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญพบปะหารือสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2559 15/09/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) วันที่ 15 กันยายน 2559 09/09/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 13 กันยายน 2559 09/09/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัตยาบัน และงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559 วันที่ 11 กันยายน 2559 06/09/59 ก.บุคคล
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีสอบราคา 01/09/59 ก.อำนวยการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดสมุทรสาคร 26/28/59 ก.ยุทธศาสตร์
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26/08/59 ก.ยุทธศาสตร์
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดสมุทรสาคร 24/08/59 ก.ยุทธศาสตร์
แต่งตั้ง"คณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต"จังหวัดสมุทรสาคร 24/08/59 ก.บุคคล
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 18/08/59 ก.ยุทธศาสตร์
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 2 15/08/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ 15/08/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนสิงหาคม 2559 15/08/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญพบปะหารือสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 15/08/59 ก.อำนวยการ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 05/08/59 ก.อำนวยการ
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.)  04/08/59  ก.ยุทธศาสตร์
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด การให้บริการกระทรวง หน่วยงาน และแผนบูรณาการงบประมาณ 27/07/59 ก.ยุทธศาสตร์
เลื่อนการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27/07/59 ก.ยุทธศาสตร์
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 22/07/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 21/07/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญพบปะหารือสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 21/07/59 ก.อำนวยการ
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 21/07/59 ก.ยุทธศาสตร์
การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดสมุทรสาคร 15/07/59 ก.ยุทธศาสตร์
การประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) คณะกรรมการกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 15/07/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ เดือนกรกฎาคม 2559 14/07/59 ก.ยุทธศาสตร์
การตรวจราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2559 08/07/59 ก.ยุทธศาสตร์

 


อ่านเพิ่มเติม...

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

:::: วีดิทัศน์เด่น ::::

แผนที่ป่าไม้ของจังหวัดสมุทรสาคร

:::: สถานที่ท่องเที่ยว ::::

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ณ... Read more
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี     หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี          ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี โดยเมื่อประมาณ พ.ศ.2525... Read more
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง       ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือเจ้าพ่อวิเชียรโชติ สร้างแบบเก๋งจีน... Read more
พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร                   พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่ ๑๔๓ ไร่ ๘๓ ตารางวา... Read more
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย           ตั้งอยู่ตำบลบางหญ้าแพรก บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา เดินทางไปตามถนนสุทธิวาตวิถี... Read more
วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)           ตั้งอยู่ตรงปากอ่าวสมุทรสาคร ตำบลท่าฉลอม ตรงข้ามกับตัวเมือง เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข... Read more
วัดโกรกกราก                     ตั้งอยู่ที่ ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสาคร สังกัด... Read more
วัดเจษฎาราม           ตั้งอยู่ถนนเจษฎาวิถี  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ... Read more
จุดชมโลมาและวาฬที่ศาลมัจฉาณุ               บริเวณปากอ่าวมหาชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นสถานที่เต็มไปด้วยปลาโลมา... Read more
อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม             อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร... Read more
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร             ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร เป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำน้องใหม่... Read more
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร           วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร... Read more
หมู่บ้านประมง                        ปากอ่าวไทยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม... Read more
แหล่งดูนกและพื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน           บริเวณปากอ่าวมหาชัยทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก... Read more

:::: ปฏิทินเทศกาลและงานประเพณี ::::

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
เดือนมกราคม   งานนมัสการหลวงปู่วัดโกรกกราก (งานประจำปีวัดโกรกกราก)           ... Read more
เดือนกุมภาพันธ์   งานนมัสการศาลพันท้ายนรสิงห์          จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี... Read more
เดือนมีนาคม   งานสุขาภิบาลท่าฉลอม          จัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม... Read more
เดือนเมษายน งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร          จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี... Read more
เดือนมิถุนายน ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง         ... Read more
เดือนสิงหาคม ประเพณีการแข่งขันเรือยาว           การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ... Read more
เดือนกันยายน งานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง          จัดขึ้นที่วัดคลองครุ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ในวันขึ้น 15 ค่ำ... Read more
เดือนตุลาคม งานประเพณีล้างเท้าพระและตักบาตรดอกไม้          จัดขึ้นที่วัดเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว... Read more
เดือนพฤศจิกายน งานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม          จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี... Read more

web page hit counter